A searchable multi-lingual database of evangelical Bible colleges - and pastoral, theological and missionary training programmes, courses and resources world-wide - to help you find the training you need to serve the Lord.

Ansgar Teologiske Høgskole

Programme Detail: Bachelor i Teologi

Language of this entry English (UK, International)
Name of Programme / Training Resource Bachelor i Teologi
Type of Training Programme with multiple subsidiary courses
Reference Number ATH
Description Fagoversikt** For å få en Bachelor i teologi må du ta Årsenheten i kristendom, religion og livssyn (60 studiepoeng) og Fordypning i kristendom, religion og livssyn (40 studiepoeng) og MAK500 Gresk og Det nye testamente (30 studiepoeng) og MAK500 Hebraisk og Det gamle testamente (30 studiepoeng). Emnegruppe 1. år Årsenhet i kristendom, religion og livssyn Bibelen 15 Fag og formidling 5 Kirkens historie 10 Andre religioner 10 Kultur og livssyn 10 Kirkens tro 10 Emnegruppe 2. år Fordypning i kristendom, religion og livssyn Teologihistorie 10 Etikk og modernitet 10 Bibelvitenskap 10 Eskatologi og karismatisk teologi eller Religionsfrihet 10 Exphil 10 Exfac, teologivarianten 10 Emnegruppe 3. år Master i Kristendomkunnskap Gresk grammatikk 10 Nytestamentelige tekster 10 Kristologiske tekster 10 Hebraisk grammatikk 10 Gammeltestamentlig tekstarbeid 10 GT - emner og tekster 10 Målet med studiet Bachelorstudiet i teologi skal ha et årsstudium og et fordypningsstudium i kristendom, religion og livssyn. Det legges vekt på at fagene skal være relevante både for arbeid i kirke og menighet. Tar du en Bachelor i teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole vil du få: god kunnskap om kristendommen, den kristne tro og andre religioner og livssyn god kunnskap om Bibelen - de bibelske tekster og bøker - og dagens pluralistitske samfunn lære å lese Det nye testamentet på gresk og Det gamle testamentet på hebraisk. Jobbmuligheter Pastor Prest (krever videre teologistudier) Undomspastor/-arbeider eller annet arbeid i kirke og menighet eller kristelig organisjasjon/institusjon Videre studier Studieprogrammet Bachelor i teologi kvalifiserer både for opptak til mastergradsstudier og teologistudier (presteutdanning). ATH har inngått samarbeidsavtale med Det Teologiske Menighetsfakultet (MF), som gjør at studenter som fullfører Bachelor i teologi ved ATH kan fortsette sine preste-/teologistudier ved MF. Delstudier utenlands Som student ved Ansgar Teologiske Høgskole vil det være mulig å ta deler av utdanning i utlandet.
Keywords
Languages Programme Available in Norwegian
Other Languages
Country and region where programme is available Norway / Vest-Agder
Area of Ministry and Focus Bible Teaching and Training / Old Testament; Bible Teaching and Training / New Testament; Bible Teaching and Training / Theology; Bible Teaching and Training / Biblical Languages
Residential/Non Residential Residential
Full-time or Part-time Full-time
Level Degree
Cost Range US$100,000 or more
Actual Cost Spør oss
Bursaries/scholarships available
Actual Length 3 år
Average hours of study per week 0
Methods of instruction
Percentage of time spent in formal learning (e.g. lectures, structured reading, work-books, etc.)
Percentage of time spent on non-formal skill-based learning (e.g. learning on the job and supervised practice, etc.)
Percentage of time spent in informal unstructured learning (e.g. prayer times, teamwork).
Average number of students who take the programme per year (or, if this is a new programme, the number who can be accommodated) 0
Prerequisite Programmes
Other Prerequisites
Qualifications gained
Qualifications this programme is part of
Programme Accredited by ECTE (Europe)
Other Accrediting Bodies