A searchable multi-lingual database of evangelical Bible colleges - and pastoral, theological and missionary training programmes, courses and resources world-wide - to help you find the training you need to serve the Lord.

Ansgar Teologiske Høgskole

Programme Detail: Interkulturelle Studier

Language of this entry English (UK, International)
Name of Programme / Training Resource Interkulturelle Studier
Type of Training Programme with multiple subsidiary courses
Reference Number ATH2
Description nterkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling. Eksempler på spørsmål som står sentralt i studier er: Hvem har skylden for fattigdommen? Er det noen land som alltid vil falle utenfor og aldri komme seg ut av fattigdom? Hvilke utfordringer står misjonsarbeidet overfor i fattige land? ATH tilbyr følgende studieprogram i interkulturelle studier: IFO 100 Interkulturell forståelse består av IFO 101 Fattigdom og utvikling IFO 102 MIgrasjon, mangfold og utvikling IFO 103 MIsjonsvitenskap IFO 104 Sosialantropologi og metode IFO 105 Religion og utvikling Fagoversikt** Studieemne Studiepoeng Misjonsvitenskap 10 Fattigdom og utvikling 10 Valgemner Pluralisme 10 Menneskerettigheter 10 Demokratiutvikling i Sør 10 Misjonsvitenskap Emnet har følgende to kurs: Misjonshistorie Folkereligiøsitet Kurset Misjonshistorie beskriver amerikansk evangelisk misjonsvirksomhet fra 1880-årene og frem til nyere tid. Kurset Folkereligiøsitet har fokus på naturfolks religiøsitet, og på folkelige former for religiøsitet generelt, også her i Vesten. Fattigdom og utvikling Emnet består av disse to kursene: Helse og utvikling HIV/AIDS og utvikling Det første kurset gir deg innblikk i de komplekse årsakssammenhengene mellom helse og fattigdom. Kurset HIV/AIDS og utvikling vil gi deg kunnskap om HIV/AIDS som et utviklingsproblem i Sør og i andre deler av verden. Pluralisme Emnets to kurs er: Pluralisme og identitet Religiøs pluralisme og sannhet Kurset Pluralisme og identitet fokuserer på hvordan økt pluralisme knyttet til religion og etikk utfordrer institusjonalisert religion. I kurset Religiøs pluralisme og sannhet stilles det spørsmål om det er legitimt i en religiøs pluralistisk verden å hevde at en religion besitter en unik sannhet framfor andre. Menneskerettigheter Emnets to kurs er: Innføring i menneskerettigheter Internasjonalt arbeid med menneskerettigheter Mens det første kurset gir kunnskap om ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene som overvåker dem, fokuserer det andre kurset på hvilke forutsetninger og betingelser arbeid med menneskerettighetsspørsmål har i Afrika, Colombia og Kina. Demokratiutvikling i Sør Hele emnet fokuserer på problemstillinger knyttet til utvikling av demokratier i Sør-land. Afrika har vert særlig fokusert. En jobber med spørsmål i forbindelse med det liberale demokratiet, det sivile samfunnet, pressefrihet osv. Emnet behandler også bakgrunnn og historiske årsaker til det såkalte demokratunderskuddet i Sør.
Keywords
Languages Programme Available in Norwegian
Other Languages
Country and region where programme is available Norway / Vest-Agder
Area of Ministry and Focus Transforming Culture, Arts and the Media / History, Philosophy and Other Humanities; Mission and Evangelism / Cross-Cultural Mission and History
Residential/Non Residential Residential
Full-time or Part-time Full-time
Level Degree
Cost Range US$100,000 or more
Actual Cost Spør oss
Bursaries/scholarships available No
Actual Length 3 år
Average hours of study per week 0
Methods of instruction
Percentage of time spent in formal learning (e.g. lectures, structured reading, work-books, etc.)
Percentage of time spent on non-formal skill-based learning (e.g. learning on the job and supervised practice, etc.)
Percentage of time spent in informal unstructured learning (e.g. prayer times, teamwork).
Average number of students who take the programme per year (or, if this is a new programme, the number who can be accommodated) 0
Prerequisite Programmes
Other Prerequisites
Qualifications gained
Qualifications this programme is part of
Programme Accredited by ECTE (Europe)
Other Accrediting Bodies